• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לג - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_33.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין לג

(לג. שורה 2 - לג: 6 שורות מלמטה)
א. דיין שטעה בדיני ממונות
הנחות: 1. אם יכול לבטל הדין - לא צריך לשלם (ואפילו אם כבר יצא מזה נזק, כמו שפסק בטעות שהפרה טריפה וזרקוה לכלבים). 2. אם לא יכול לבטל הדין - יש לדון האם משלם או לא (והמשנה בבכורות - דיין מומחה פטור, דיין לא מומחה משלם, ובדף ה. בסנהדרין - גם מי שקיבל רשות רשמית לדון לא משלם).
הבעיה - במשנתנו - מבטל הדין, במשנה בבכורות (הובא בדף ו.) - לא מבטל (ואז משלם, אא"כ הוא מומחה לבי"ד).
תירוצים להעמדת משנתנו - מתי יכול לבטל הדין: (תוס' - בטעות בשיקול הדעת) -  1. רב יוסף - כל דיין מומחה (תוס' - סמוך) - נדחה, אז מוסיף ר"נ - מומחה + גיבוי של דיין מעליו. 2. ר' ששת - בטעות בדבר משנה. 3. רב חסדא - כשפסק בצורה פאסיבית (ולגבי פטור - יש דעה שזה נקרא אקטיבי, אך נדחה, וגם בזה צריך ממש אקטיבי - שהחזיר משכון מהתובע לנתבע).

ב. טעה בדיני נפשות - מחזירים רק לזכות ולא לחובה
1. מקור - ונקי וצדיק אל תהרוג (תחזיר אם אתה חושב שהוא בכ"ז נקי, אל תחזיר אם כבר יצא צדיק).
2. במסית לע"ז - להפך.
3. הרחבת הקולא - גם לחייבי גלות בעיר מקלט ומלקות.
4. הגבלה - הקולא רק בטעות שאינה מפורשת בתורה, אך אם זה טעות מפורשת - מחזירים גם לחובה.