• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לב - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_32.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין לב

(לב. תחילת פרק "אחד דיני ממונות" לג. שורה 1)
א. במשנה - עשרה הבדלים בין דיני ממונות לנפשות - 1. מספר הדיינים (23/3). 2. פותחים לחובה/זכות. 3. מטין לחובה ע"פ 1/2. 4. מחזירין לחובה/זכות. 5. הקהל מלמד חובה/זכות. 6. מי שלימד כבר זכות מלמד חובה/זכות. 7. גם בלילה/רק ביום. 8. באותו יום/למחרת. 9. מתחילים מהדיין הגדול/מהקטן. 10. כולם כשרים/רק דיינים מיוחסים.
ב. דרישה וחקירה -
במשנה - גם בממונות צריך דרישה וחקירה, בין השאר זה אומר שצריך שהזמן של העדות/שטר יהיה מדויק.
וקשה (ממשנה בשביעית וברייתא) - הרי שטר מאוחר כשר!
תירוצים:
1. ר' חנינא - משנתנו מתייחסת לדין מדאורייתא (צריך זמן מדויק), ושם זה אחרי תקנת דרבנן (שלא צריך, שלא תנעל דלת בפני לווין).
2. רבא - הכל אחרי התקנה, משנתנו בקנסות - שבזה עדיין צריך זמן מדויק, ושם זה בהלוואות.
3. רב פפא - הכל בהלוואות, ומן הדין לא צריך דרישה וחקירה, אלא שבמשנתנו מדובר שיש חשד סביר שהוא מרמה, ולכן צריך (ר"ל - צדק צדק תרדוף).
ג. צדק צדק תרדוף
1. ר"ל (כאמור) - שאם יש חשד לרמאות יש לדקדק יותר.
2. ברייתא + ר' אשי - שני סוגי צדק - דין ופשרה.
3. 2 ברייתות - הלך אחר בי"ד יפה.

ג. בנפשות, לאחור העדויות, בי"ד פותחים לזכות הנתבע, כלומר -
1. ר"י - אומרים לעדים - אולי אתם משקרים?
2. עולא - שואלים את הנתבע אם יש לו עדים להזים העדים (רבה - להכחיש).
3. ר' כהנא - אומרים לעדים "מדבריכם נזדכה פלוני".
4. אביי ורבא - אומרים לנתבע "אל תדאג, אם אתה זכאי לא תיענש" (וכן ברייתא מסוטה).
5. רב אשי - לקהל - "יש פה מישהו שיכול ללמד עליו זכות?".