• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לא - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_31.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף לא

(ל: 6 שורות מלמטה - לא: סוף פרק זה בורר)
א. צירוף עדויות מכחישות -
1. מכחישות בחקירות (זמן ומקום) - פסול.
2. מכחישות בבדיקות -
בנפשות - ר' יהודה - העדות פסולה, ר' חסדא - העדות לא פסולה אם זה דבר צדדי (צבע בגדים).
בממון - ר"י - כשרה רק אם זה דבר צדדי, נהרדעי - בכל מקרה כשרה (אפילו כסף חדש/ישן).
[מקור לנהרדעי - מרשב"א שלב"ה עדים של 100 ו-200 מצטרפים).

ב. מתי נגמר הדין שכבר אי אפשר להביא ראיות חדשות -
רשב"ג - אף פעם,
רבנן - 1. שקצבו זמן להביא ראיות (למשל 30 יום). 2. ששאלו אותו אם יש לו ראיות נוספות ואמר שאין.
ופסק רי"ח - בזמן קצוב - כרשב"ג, אך אם אמר שאין לו - כרבנן.
יוצאי דופן לרבנן - 1. ר"נ - יתום בנכסי אביו. 2. בראיות חדשות באמת כמו עדים מחו"ל.
ג. נאמנות שליש - רבא ור"נ נחלקו אם נאמן שהשטר של הלווה (שפרע את החוב), ויש ברייתא שכן, כי יש מיגו שיכל לשרוף השטר.
ד. תביעה ללכת לבית הוועד ולא לבי"ד המקומי - אמימר - רק המלווה יכול (אך הלווה יכול לדרוש הסבר בכתב של הפסק, כדי שיראה בבית הוועד).