• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ל - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_30.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף ל

(ל. שורה 6 בשורות הרחבות - ל: 6 שורות מלמטה)

א. האם כותבים בפסק הדין שהיתה מחלוקת בין הדיינים, והאם מפרטים מי סבר מה.

ב. כשפסקו לפי הרוב, וטעו, האם הדיין שהיה במיעוט משלם על הטעות?

ג. האם מצרפים שני עדים שלא אומרים את עדותם באותו זמן?

ד. האם מצרפים שתי עדויות על ארועים שונים? (2 רמות - 1. שתי הודאות יום אחרי יום על אותה קרקע. 2. יותר מחודש - צירוף של שתי עדויות על הלוואות שונות).