• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כח - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_28.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין כח

(כז: בשמנה - כח: 6 שורות מלמטה)

פסול קרוב

א. הדעות -  ר' יוסי - יורש לא מעיד למוריש. ר"ע - כל הדודים, בני דודים ואחיינים (וכן בבנות, משפחת האם, ובני הזוג), וכן מצד אשתו (מלבד לגבי האחיין שלה שנראה שזה מחלוקת).

ב.המקור - לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות.

ג. האם גם דור שלישי - בשמנה (ורבא - לא, רב - גם ראשון על שלישי, ר"א - גם שני על שלישי.

ד. משפחת אשתו - מקור לכך שכך הדודים ובני הדודים. נכדה החורג - לא פסול, ולגבי אחיין אשתו - ר"י - פסול, ר' יוסי (ור' חייא) - לא פסול.

ה. עוד פסולים - אח (דרך אביו) של אחיו דרך אימו, ארוסתו.

ו. הורי חתן וכלה לא פסולים זה על זה.