• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כו - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_26.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי בסנהדרין דף כו

(כו. שורה 4 - כו: תחילת השורות הרחבות)
א. סוחרי שביעית פסולים לעדות ודיינות, אך אוספי שביעית - מן הדין מותרים (כי אמנם אספו הרבה, אך לא אספו מראש בשביל למכור). ר' שמעון במשנה אמר שמשהו לגבי אוספי שביעית השתנה - ר"י - שגזרו עליהם שפסולים (שמא הם באמת סוחרים), ובני רחבה - בהתחלה גזרו, אך אח"כ התירו כי אספו בשביל מס המלך.
ב. סיפור על ר"ל שליווה את ר' חייא בר זרנוקי ור' שמעון בן יהוצדק לעיבור השנה בשנת השמיטה, וראו אנשים שעובדים בשביעית ור"ל דנם לכף חובה אך הם דנו אותם לכף זכות, ולכן ר"ל חשד שגם הם חשודים על השביעית ולכן לא יכולים להיות בבית דין שמעבר את השנה - "קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין".
ג. שבנא רוצה להיכנע עם תומכיו בפני סנחריב, חזקיהו חושש שהקב"ה ילך לפי שבנא כי היה לו רוב, אך ישעיהו מרגיע את חזקינו שזה לא נחשב רוב, כי "קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין". שבנא אכן יוצא מירושלים אך תומכיו לא איתו ואנשי סנחריב גוררים אותו תלוי מאחורי סוס. דורשים את פסוקי הנבואה של ישעיהו נגד שבנא (ישעיהו כב), ודורשים על על הסיפור גם את הפסוק "כי השתות יהרסון" - שהכוונה לחזקיהו וסיעתו הצדיקים, בית המקדש או מחשבת שבנא.