• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כג - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_23.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דך כג

(כג. תחילת פרק שני - כד. שורה 10)
בחירת בית דין באמצעות זבל"א - "זה בורר לו אחד"
א. "אחד" - [הבנה ראשונה - אם כל אחד בחר בית דין של שלושה, בוחרים עוד אחד של שלושה (נדחתה)]. הבנה שנייה - כל אחד בוחר דיין אחד.
ב. סברת זבל"א - שיהפכו בזכותו + שיהיה מרוצה.
ג. בחירת השלישי - ר"מ - ע"י בעלי הדין, רבנן - ע"י שני הדיינים. סברות: 1. האם צריך שהדיינים ידעו מי איתם. 2. האם צריך שכל הדיינים ימונו ע"י בעלי הדין.
ד. פסילת עדי השני - רבנן - רק אם מוכיח שפסולים. ר"מ - יכול לפוסלם כשאר - 1. ר"ל - הביא עד 1 (אפילו אם קיבל עליו עד אחד - חוזר בו). 2. ר"א - יכול להעיד נגד עדי השני בעדות עקיפה (על המשפחה) - וזה לא נוגע בדבר. 3. יכול להעיד נגד עדי השני אם השני אמר שיש לו עוד עדים (רב דימי-רי"ח - בהנחה שצריך לברר טענתו שאכן יש לו עוד עדים, רבין-רי"ח - בתנאי שיש למעיד נגדם מיגו (שכבר היה נאמן גם נגד דיינו של השני).
ה. פסילת דיינו של השני - 1. רי"ח - כשהשני הביא דיין לא בקי בדיני תורה (ערכאות). 2. רבין-רי"ח - כנ"ל בסעיף ד.