• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כב - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_22.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין כב

(כא:שליש תחתון - כב: סוף הפרק)
א. מלך כותב ספר תורה (ולא משתמש בשל אבותיו), רבא - זה בנוסף לספר תורה שכל אדם צריך לכתוב.
מחלוקת תנאים האם המלך כותב שני ספרי תורה -
ברייתא ראשונה - שני ספרים.
ברייתות לגבי השאלה האם הכתב השתנה -
רשב"א - הכתב לא השתנה, ולומד מ"משנה התורה" - שהמלך כותב שני ספרי תורה.
רבי ורי"ס - הכתב השתנה (וזה מה שלומדים מ"משנה התורה" - שהכתב יכול להשתנות, וממילא - המלך כותב ספר תורה אחד).
[המחלוקת לגבי הכתב - רי"ס - עברית=>אשורית, רבי - אשורית=>עברית=>אשורית, רשב"א - תמיד אשורית.
למה לא הבינו את הכתב שנכתב על הקיר של בלשאצר - לר' יוסי ורבי - כי נכתב אשורית, לרשב"א כי נכתב: רב - אתב"ש, שמואל - בלבול אותיות, רי"ח - בלבול אותיות בתוך כל מילה, ר' אשי - בלבול 2 אותיות ראשונות בכל מילה).
ב. כבוד המלך - לא משתמשים בדברים של המלך - כיסא, שרביט וכו', בגמרא - גם לא באבישג השונמית (ולכן אדוניה שרצה להתחתן איתה רצה להיות מלך, ומרד במלכות).
דוד לא נשא את אבישג כי כבר נשא 18 נשים, ולא גרש אחת מנשותיו כי זה חמור לגרש, שאפילו מזבח מוריד דמעות. מימרות על הקשר לאישה הראשונה, ועל שידוכים (זיווג ראשון - ארבעים יום לפני יצירת הוולד בת פלוני לפלוני, זיווג שני - קשה לזווגם כקריעת ים סוף).
ג. כבוד המלך - לא מסתכלים על המלך כשמסתפר.
תדירות התספורת - מלך - כל יום, כה"ג - שבוע, כהן - 30 (ב-30 מוגדר "פרע").
בימינו אין איסור כי אין מקדש (נלמד מהיקש לאיסור שתוי יין), ואמנם לרבנן גזרו גם בימינו על יין שמא ייבנה המקדש (ורבי חולק), אך על שיער לא גזרו כי: 1. אפשר מהר להסתפר. 2. רב אשי - לא מחלל את העבודה (למסקנה - מהלכה למשה מסיני).