• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כא - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_21.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף כא

(כ: 4 שורות מלמטה - כא: שליש תחתון)

סמכויות המלך

א. מלך פורץ לו גדר לעשות לו דרך - רש"י - גם לצרכים פרטיים (דרך לשדה שלו), רמב"ם - רק בעת הצורך בזמן לחימה.
ב. מלך מקבל בשלל של המלחמה את אוצרות המלך של האויב, וכן חצי מהשלל הכללי, ושאר העם מתחלקים בחצי השני (נלמד מהכה"ג שמקבל חצי מלחם הפנים).

הגבלות על המלך

א. לא ירבה נשים
1. באלו נשים מדובר - ר"י - רק נשים שיסירו את ליבו מה', אך צדיקות יכול יותר. ר"ש - גם צדיקות אסור מעל 18, ואילו רשעות שיסירו את ליבו - אסורה אפילו אחת.
[ואמנם בדרך כלל ר"ש דורש טעמא דקרא (ולכן אסור למשכן רק אלמנה ענייה) ור"י לא (לכן גם עשירה אסור למשכן), כאן זה הפוך כי התורה פירטה בפירוש את הטעם].
2. מה נחשב ריבוי - 3 שיטות - מעל 18, 24, 48, וכולם למדו מדברי נתן הנביא "כהנה (עוד 6 על מה שיש כבר לדוד) וכהנה (עוד - 6, 12)", ואם דורשים מהו"ו - זה עוד 24).
3. מיכל היא "עגלה", והיה לה ילד (יתרעם) בהיות דוד בחברון, והעונש שלא יהיו לה ילדים זה רק מהעלאת הארון לירושלים והלאה.
4. סיפור אמנון ותמר - תמר היא בת מעכה, שדוד התחתן איתה כשהיתה שבויה (אשת יפת תואר), ותמר נולדה עוד בגויותה, ולכן יכלה להתחתן עם "אחיה" אמנון. אמנון שנא את תמר לאחר שאנסה, כי הפכה אותו לכרות שפכה ע"י שערה. בעקבות האונס גזרו על ייחוד גם בפנויות (מהתורה - רק באיסורי ערווה).
ב. לא ירבה סוסים (שלא ישיב את העם מצרימה) וכסף וזהב
1. הגבלת האיסור - מ"לו" נלמד שרק לו אסור, אך לצורכי הממלכה מותר (ולא צריך לצמצם). ועובר אפילו אם יש סוס אחד מיותר. (מ"לו" בנשים נלמד שלאדם רגיל מותר להרבות נשים).
2. שלמה המלך - תיאור כמות הסוסים של שלמה ותיאור עושרו (לפני ואחרי שנשא את בת פרעה).
רב יצחק - התורה לא גילתה טעמי האיסורים, כי כאן שגילתה - שלמה המלך חשב שיוכל להרבות נשים ולא יסירו את ליבו ויוכל להרבות סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, וטעה.