• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כ - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_20.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף כ

(כ. במשנה - כ: 4 שורות מהסוף)
א. האם מלך יוצא ללוות את המת? ת"ק - לא, ר"י - יכול (כמו שדוד ליווה את אבנר, אך ת"ק - דוד עשה זאת כדי לפייס את העם שלא הוא הורה להרוג את אבנר).
ב. מי הולך מקדימה בלוויה - הגברים או הנשים? ת"ק - תלוי במנהג, ר"י - גברים באחור, כמו שדוד הלך מאחור, אך ר"י - אולי נשים היו מאחור ובא לפייס גם אותן.
ג. למה הגיע לאבנר למות? ר"י-רב - שלא מיחה בשאול כשהרג את נוב עיר הכהנים, ר"נ בי"צ - שדחה את המלכתו של דוד בשנתיים וחצי בכך שהמליך את איש בושת.
ד. כשהמלך אבל יושב על דרגש (ואילו כה"ג - על ספסל נמוך, אדם רגיל - על הקרקע). מה זה דרגש? עולא - מיטה רגילה שלא יושבים עליה אלא נמצאת בשביל מזל. [דחייה - אם זה מיטה רגילה למה לרבנן אבל רגיל לא צריך לכפות אותה, ולמה רשב"ג אומר שיש בה לולאות?]. רבין - יריעה שמחוברת למסגרת באמצעות לולאות.
ה. משנה - סמכויות המלך - הוצאה למלחמת רשות (באישור הסנהדרין), פורץ לו גדר, מקבל ראשון מהשלל.
ו. פרשת המלך בספר שמואל - רי"ס (ושמואל) - מותר, ר"י (ורב) - אסור (אלא: רש"י - שמואל רק רצה לחזק את אימת המלך (דבר חיובי). 2. לגרסת הר"ח - רצה שיתחרטו מלבקש מלך).
ז. פרשת המלך בספר דברים - ר' נהוראי - אין מצוות מינוי מלך, ר"י (ורי"ס) - יש מצווה (והיא קודמת למחיית עמלק ובניין המקדש).
ח. מלכות שלמה - ר"ל - בתחילה מלך אפילו על העליונים, ובסוף מלך רק על מקלו/טליתו. יש מחלוקת רב ושמואל אם כשחזר למלוך - חזר לגדולתו.