• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יט - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_19.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדין דף יט

(יח: 3 שורות לפני הסוף - כ. במשנה)
א. כוהן גדול לא חולץ לאלמנת אחיו (אפילו שיש מצוות עשה לייבם), לא מן הנישואין (כי יש בזה לאו+עשה), וגם לא מן האירוסין (שזה רק לאו), כי רק הביאה הראשונה מותרת לו (עשה דוחה לא תעשה), וגזרו ביאה ראשונה אטו שאר הביאות.
ב. כוהן גדול בלוויה -"ומן המקדש לא יצא"- ר"י - יוצא אך רחוב אחד מאחורי כולם (שהרי ברור שאין הכוונה שאסור לו לצאת כלל מהמקדש, ומספיק היכר שיזכור לא להתקרב), ר"מ -  לא יוצא כלל (שמא מרוב צער יתקרב ויטמא).
ג. כהן גדול מנחם מימין לטור של כולם, והסגן וכהן שעבר מימינו, וכולם וראש בית האב משמאלו (אך כשמנחמים אותו - הכהן שעבר לא עומד שם). המנהג המקורי היה שהאבלים עומדים וכולם חולפים על פניהם בטור, אך הפכו זאת כי היו מריבות מי יקדים, ורי"ס החזיר לתקנה המקורית בציפורי. כשמנחמים את הכהן עונה להם "תתברכו מן השמיים", וכשהוא מנחם - אומר "תתנחמו".
ד. מלך מבית דוד - דנים אותו ודן אחרים, ומה שהמשנה אמרה שלא - זאת גזירה מאוחרת למלכי ישראל שלא היו נשמעים לבית דין (כפי שקרה עם ינאי המלך ובית דינו של שמעון בן שטח).
ה. האם מלך חולץ? לרבנן - לא, לר"י - יכול למחול על כבודו ולחלוץ (כי זה מצווה, ובזה מלך שמחל על כבודו - כבודו מחול).
ו. אדם רגיל לא נושא את אלמנת המלך, האם מלך אחר נושא את אלמנת המלך? לרבנן - לא, ר"י - כן (כפי שכתוב שדוד נשא את נשי שאול, אך רבנן - הכוונה שם לבנות שאול - מירב ומיכל).
ז. כיצד דוד נשא שתי אחיות? ר' יהושוע ב"ק - את מירב הוא לא נשא בפועל כי קידשה במלווה (בחוב של שאול על הריגת גלית). ר' יוסי - נשא את שתיהן, אך אך את מיכל רק אחרי מות מירב.
ח. שבח לפלטי בן ליש - שחי עם מיכל שנים רבות ולא בא עליה, כיון שהיתה נשואה לדוד.