• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יח - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_18.mp3}

להורדת תרשים הגמרא לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין יח

(יח. תחילת הפרק - יח: 3 שורות מהסוף)
א. במשנה - מלך לא דן אחרים (כי אי אפשר לדון אותו). תוספות - זה דווקא אם רוצה לדון יחידי למשל שהוא"מומחה לרבים"). בברייתא - לא מצרפים מלך לסנהדרין גם עם אחרים (כי לא יוכלו לחלוק על דבריו - "לא תענה על רב").
ב. כהן גדול דן (פשיטא), ודנים אותו - מה החידוש?
1. אין חידוש (והובא כהנגדה למלך שלא מעיד).
2. יש חידוש: 1. שאם הרג בשוגג גולה לעיר מקלט אפילו שלעולם לא יצא משם. 2. שבשאר דינים שאינם דיני נפשות - נידון בבית דין של שלושה (ולא בסנהדרין גדולה).
ג. כהן גדול מעיד - והרי זה לא לכבודו? מדובר שהמלך קשור, ולכן זה לכבודו. [במה מדובר? 1. שמעיד לטובת המלך (דחיה - הרי לא דנים את המלך). 2. שהמלך דן (דחייה מהברייתא בסעיף א - הרי המלך לא יכול לדון בסנהדרין, גם עם דיינים נוספים). 3. שמעיד לטובת בן המלך (והמלך עצמו מגיע לשמוע העדות כדי לכבד את הכה"ג)].
ד. מלך וכה"ג לא דנים לגבי עיבור השנה, כי יש להם אינטרס אישי (מלך רוצה לעבר - משלם לחיילים על שנה ומקבל 13 חודשים, כה"ג רוצה לא לעבר - שלא יהיה קר ביו"כ). [ומכאן למד רב פפא שעונות השנה לא תלויות בעיבור השנה].