• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יז - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_17.mp3}

להורדת תרשים הדף יומי למחשב לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין יז

(טז: שורה אחרונה - יח. סוף הפרק)

א. מספר הדיינים בסנהדרין גדולה - ר"י - 70 (כשבעים הזקנים של משה), רבנן - 71, כי גם משה היה איתם (נלמד מבתי הדין שעשה משה בעצת יתרו "ונשאו איתך").
ב. אלדד ומידד (משבעים הזקנים") - פירוש "וישארו שני אנשים במחנה" - אחרים אומרים בקלפי (שלא באו לקחת פתקיהם), ר"ש - במחנה ממש, כי לא ראו עצמם ראויים, ולכן זכו שנבואתם לא פסקה (נלמד למסקנה מ"מתנבאים" - לשון הווה).
על מה התנבאו - 1. שמשה ימות (ובכ"ז משה שיבחם כי לא ידע תוכן הנבואה). 2. הורידו את השליו. 3. גוג ומגוג. (ובכ"ז יהושוע אמר לכלוא אותם כיוון שתלמיד לא יתנבא במקום רבו).
ג. סנהדרין של 23 - נלמד בדף ב. מ"לא תהיה אחרי רבים לרעות" שצריך רוב של שנים כדי לחייב. אל הרי יש 23, כך שלא יתכן רוב של שניים? תשובה - זה יתכן בבית דין זוגי: 1. סנהדרין גדולה לר"י (70). 2. סנהדרין קטנה שאחד לא ידע והוסיפו עליה שני דיינים (22+2). [אגב, רב כהנא - סנהדרין שכולם חייבו - יוצא זכאי.]
ד. הדרישות מהדיינים, רי"ח - בעלי חכמה, בעלי קומה וכו', ויודעים 70 לשון. ר"י-רב - מספיק ששניים מדברים 70 לשון ועוד אחד מבין (והם יאמרו לשאר הדיינים). וזה כברייתא אחת אך בברייתא אחרת צריכים שכל השלושה ידברו. ר"י-רב- שיוכלו לטהר השרץ מסברא.
ה. ביאור כינויים שונים, כמו "אמרי במערבא"=ר' ירמיה, ועוד.
ו. מספר התושבים המינימלי כדי להקים בה סנהדרין של 23 -
רבנן - 120 (114 קשורים לדיון בבית דין, ועוד 6 בעלי תקפידים בעיר).
ר"ש - 230 (יחס של 1 ל-10 תושבים, כמו "שרי עשרות" אצל משה). ורבי מוסיף עוד שיוכלו להשלים לשבעים דיינים אם יהיה דיין שלא יודע.