• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יד - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_14.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין יד

(יג: שליש תחתון - יד: שורה 2 בשורות הרחבות)
א. סמיכת דיינים חדשים - ע"י שלושה דיינים (מחלוקת אם אחד או שלושתם סמוכים). אין מקור (כי משה רבינו היה או יחידי או שקול כנגד 71). ור' יהודה בן בבא שלכאורה סמך לבד, באמת סמך בשלושה. לא סומכים בחו"ל, וגם לא מהארץ לדיין חדש בחו"ל.
ב. מדידת המרחק לחלל בפרשיית עגלה ערופה - ר"ש - 3 (זקניך+1) , ר"י - 5 (זקניך+ושופטיך+1).ר"א ב"י - צריך גם מלך וכהן גדול וכל הסנהדרין (ראיה מברייתא בה יש מצב בו הסנהדרין כולם יוצאים מלשכת הגזית, ושם פוגש אותם זקן ממרא).
ג. הערכת נטע רבעי ומעשר שני שהתקלקל וממילא אין דמיו ידועים, ע"י שלושה לקוחות (רש"י - סוחרים), אפילו נכרי ואפילו הבעלים. ואין תשובה האם אפשר גם שותפים.