• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יג - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_13.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף יג

(יב: 10 שורות מלמטה - יג: שליש תחתון)
א. שמואל - לא מעברים את השנה בל' אדר. אם עיברו - עולא - יעשו אדר א מלא, ורק למחרת יהיה ראש חודש אדר ב (יד רמה). רבא - זה מעכב (כי אם יהפכו את ל אדר א לר"ח אדר ב - יתברר למפרע שזה היה ר"ח ניסן), ר"נ - לא מעכב.
ב. מתי מעברים את השנה בגלל ה"תקופה"
גישה א - כדי לא לעבר צריך שסוכות יצא בסתיו ("וחג האסיף לתקופת השנה") -
ר"י ורי"ס - מספיק שיום אחד של חוה"מ סוכות (אפילו כ"א תשרי) יצא בסתיו (אך לר"י יום תקופה עצמו שייך לקיץ, לכן צריך שיום התקופה יהיה בכ' תשרי, אך לרי"ס - יום התקופה בסתיו, ויכול להיות בכ"א).
ת"ק ור"ש - צריך שכל ימי חוה"מ סוכות יהיו בסתיו (לאחד מהם יום התקופה כלול (ויהיה בט"ז), ולשני לא כלול (ויהיה בט"ו)).
אחרים לפי רבינא - כמו ת"ק ור"ש, ויום תקופה הוא בקיץ, וצריך שגם יו"ט ראשון יהיה בסתיו, לכן יום תקופה בי"ד.
גישה ב - (אחרים לפי רב שמואל ברי"צ) - צריך שתקופת ניסן לא תתחיל אחרי אמצע חודש ניסן (תוס' - יום התקופה בי"ד, כך שתחילת האביב בט"ו).
ג. מספר הדיינים לסמיכה על ראש פר העלם דבר של ציבור - ר"י - 5 (וסמכו - 2, זקני - 2, +1), ר"ש - 3 ("וסמכו" לא מיותר).