• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יב - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_12.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין יב

(יא: שורה אחרונה - יב: 10 שורות לפני הסוף)
א. לא מעברים את השנה בשנת רעב (ראיה מאלישע) - שלא להאריך זמן איסור אכילת החדש. לת"ק גם לא במוצאי שמיטה מאותה סיבה (ור"ג חולק כי יכולים להביא תבואה מחו"ל). לא מעברים בשנת השמיטה (שלא להאריך זמן איסור עבודת הקרקע).
ב. בדיעבד ניתן לעבר לפני ר"ה (את אדר) אך להכריז רק אח"כ, שלא ישכחו.
ג. האם מעברים מפני הטומאה (למשל שאין מי חטאת ולא כולם ייטהרו לפני פסח)? למסקנה -
ר"י - לא (ולא תופס), כי טומאה הותרה בציבור אז שיעשו פסח בזמנו בטומאה (וזה היה חטאו של חזקיה).
ת"ק - לא, אך בדיעבד תופס.
ר"ש - כן, כי טומאה דחויה בציבור, אז עדיף לעבר מאשר לעשות פסח בטומאה. וחזקיה חטא בכך שעיבר ביום ל' אדר, שזה יום שכבר ראוי להיות ר"ח ניסן.
[ור"ש ב"י סובר שחזקיה לא עיבר אלא הורה לעשות פסח שני כי כלל את הנשים בחישוב ויצא שיש רוב טהורים].
ד. אם טומאה דחויה בצבור, צריך את עזרת ה"ציץ" (ר"ש).

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה