• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין יא - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_11.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף יא

(י: שורה אחרונה - יא: שורה אחרונה)
דיני עיבור השנה - (הוספת אדר א) -
א. תהליך העיבור - צריך: 1. דיינים שהוזמנו מראש. 2. אישור נשיא הסנהדרין. 3. ביהודה. 4. ביום.
ב. הסיבות לעיבור השנה:
ברייתא ג - 1. שפסח יצא בתקופת האביב ולא לפני כן (וכן תשרי, רש"י), כלומר לתאם בין הלוח "העברי" (ירח) ללוח "הלועזי" (שמש). 2. שפסח יצא כשהחיטים בשלות (="אביב"). 3. ששבועות יצא כשהפירות בשלים (יר רמה). וצריך 2 מתוך 3 הסיבות (רמב"ם - הסיבה של התקופה מספיקה בפנ"ע).
רשב"ג - תקופה. למה רשב"ג התכוון? 1. שגם כשעיברו בגלל התקופה - שמחו. 2. שהתקופה מספיקה בפנ"ע.
ברייתא א - אם הדרכים עדיין מקולקלים או שהגולים לא יספיקו להגיע.
ברייתא ב - סיבה שאינה מספיקה בפנ"ע - אם הכבשים והתורים לא גדלו מספיק. רש"י - ניתן לצרף לסיבה מברייתא ג, רמב"ם - לא ניתן.
ג. מספר הימים באדר א - ת"ק - 30, רשב"ג - או 29 או 30 (מנחת חינוך - בי"ד מחליטים מראש).
ד. אגב - ענווה:
1. ענוותנותו (ושראוי לשכינה) של שמואל הקטן, וסיפורים של תליית חטא ברבים כדי לא לבייש את החוטא.
2. ר"ג נהיה ענו מאז שהועבר מהנשיאות.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה