• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין י - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_10.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף י

(ט: 5 שורות מלמטה - י:  2 שורות מלמטה)
א. אדם שמעיד על עצמו ועל אחר -
פלוני רבעני לאונסי - נאמן.
פלוני רבעני לרצוני - רב יוסף - לא נאמן כלל (כי משים עצמו רשע ופסול לעדות). רבא - פלגינן דיבורא - על עצמו לא נאמן אך על פלוני כן. אבל (תוספות) אם מעיד ש"פלוני ריבע את בהמתי", למרות שאדם קרוב אצל ממונו, כיוון שנאמן על פלוני - נאמן גם על בהמתו (והראשונים חולקים על הסבר תוספות).
ב. מספר הדיינים במלקות - ת"ק - 3 ("ושפטום"=2 (+1)). רי"ש - 23 (אביי - גז"ש מנפשות, רבא - כי מלקות זה במקום נפשות. אמנם גם לרבא מונעים ממנו למות מהמלקות בגלל "ונקלה אחיך לעיניך" - משמע שהוא חי).
ג. מספר הדיינים בעיבור החודש - 3. במה מדובר? לעצם השארת החודש הקודם מלא - ודאי לא צריך דיינים כי זה קורה מעצמו. אלא -
1. אביי - לקידוש החודש (בחסר ומלא - כת"ק בר"ה).
2. רבא - לקידוש החודש (רק בחסר - כר"א בר"צ, במלא זה מתקדש מעצמו).
3. ר"נ - לקידוש החודש (רק במלא - כפלימו)
4. ר' אשי - לחישוב המולד (ואילו לקידוש לא צריך כלל שלושה דיינים, כר"א (בר"ש)).
ד. מספר הדיינים בעיבור שנה - ר"מ - 3, רשב"ג - 7,5,3. סמליות מספרים אלו - ברכת כהנים או שרי המלך הגולים (וכן בברייתא).

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה