• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ט - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_09.mp3}

סיכום הדף ,תלמוד בבלי סנהדרין דף ט

(ח: באמצע - ט: 5 שורות מלמטה)
א. המשך ביאור המחלוקת לגבי מוציא שם רע, לרבנן - 23 דיינים, לר"מ - 3. נראה שישה הסברים, לפי כולם הכוונה של הבעל היתה לתבוע בדיני נפשות, אלא ש:
קבוצה א - יש בעיה בהתראה של האישה לפני שזינתה -
1. התרו על מיתה באופן כללי ולא על סקילה באופן ספציפי.
2. לא התרו בכלל, אך היא אישה "חברה" ויודעת שאסור לזנות.
3. לא העדים התרו אלא אחרים.
קבוצה ב - ההתראה טובה, אך יש בעיה בעדות -
4. יש יותר משני עדים, ואחד מהם נמצא קרוב או פסול, והוא לא השתתף בהתראה.
5. העדים מכחישים זה את זה ב"בדיקות" (כמו צבע החולצה).
בכל המקרים האלו - לרבנן - יש פה עדות והתראה טובים ויסקלו אותה (ממילא צריך 23), לר"מ אין עדות/התראה טובים, ויש רק את התביעה של הבעל לא לשלם כתובה ולכן מספיקים שלושה דיינים.
6. הסבר שישי - היתה התראה רק לעניין מלקות, לכן רק ילקו אותה, והמחלוקת היא כמה דיינים צריכים בשביל מלקות.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה