• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ז - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_07.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף ז

(ז. שורה 4 בשורות הרחבות - ח. בשליש התחתון)
מדרשים בענייני דין אמת, מינוי הדיינים וכו'. הנושאים העיקריים בקצרה:
א. חיזוק פתגמים עממיים ע"י פסוקים (שמואל). אחד מהם הוא שגם היוצא חייב בדין צריך לשמוח כי ניצול מאיסור גזל.
ב. דין אמת משרה שכינה ודין שקר מסלקה, וה' הורג דיין שמוציא ממון שלא כדין, והדיין ירגיש כאילו חרב בין ירכותיו. ובהמשך - רב יצא לדין כאילו יוצא להיהרג.
ג. לא יפסוק עד שהוא בטוח, לכן רב הונא הוסיף עוד דיינים. ובהמשך - הוו מתונים בדין. ובהמשך - לא ישמע צד אחד לפני השני, לא ישפוט לפי אהבתו/שנאתו לצדדים, דין פרוטה כדין מאה (לא להקדים המאה).
ד. מינוי דיין ראוי - שעשיר (בחכמה) כמלך ולא נזקק לאחרים (לא ככהן). חטאם של מי שממנה דיין לא ראוי, במיוחד כשיש ת"ח. חטא הדיין שמתמנה בשביל הכסף.
ה. יחס הציבור והדיין - הדיין צריך להשתמש גם ברצועה ומקל, כדי להטיל אימה. ובהמשך - הציבור צריך לכבד ולירא מהדיינים והדיינים צריכים לסבול את הציבור.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה