• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ד - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_04.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין ד

(ג: שורה 2 בשורות הרחבות - ד: שורה אחרונה)
א. בית דין לממונות - רבנן - 3, רבי - 5.
מה המקור של רבי (ומה יענו רבנן)?
1. לומד כמו ר' יאשיה (בדף הקודם) 3*אלהים, אך מבין שצריך שברוב הבי"ד יהיו 3, כלומר שהבי"ד עצמו הוא 5. ר' אבהו דוחה - שא"כ גם בסנהדרין קטנה נצריך 45 ובגדולה 141.
2. לומד כר' יונתן (2*אלהים), אך מבין שאלהים זה לשון רבים ("ירשיעון אלהים"), אז יש כאן 2*2, ונוסיף אחד שיהיה אי זוגי, יוצא 5. ורבנן - "יש אם למסורת" וכתוב "ירשיען", וזה לשון יחיד (אז יש 2*1, ונוסיף 1 שיהיה אי זוגי).
3. רב אחא בר יעקב - לפי כולם יש אם למקרא, וגם לרבנן אלהים זה לשון רבים, אלא ששני הדיינים באלהים השני זה אותם שניים מאלהים הראשון, סה"כ 2, ונוסיף אחד שיהיה אי זוגי.

ב. האם יש אם למסורת או למקרא?
רב אחא בר יעקב - רק למקרא, כך יודעים שאיסור בישול בשר בחלב זה חלב (בקמץ - milk) ולא חלב (בצירי - fat). דחיות: 1. למדו מ"טטפת" (טטפת+טטפת+טוטפות) שצריך 4 פרשיות . 2. ר' יהודה בן תימא דרש את יראה (לראות)-יראה (להיראות). ומניין שהאיסור הוא בשר בחלב (בקמץ) - כי זה דרך בישול.

ג. חמשת המקרים של ר' יוחנן, אותם נסביר לפי שתי האפשרויות (מק'- יש אם למקרא, מס' - יש אם למסורת).
1. מח' רבי ורבנן לגבי מספר הדיינים - כבר ראינו.
2. יולדת נקבה טמאה שבועיים (ולא שבעים (70) יום)- מק'.
3. מה מינימום זריקות הדם בחטאת? ב"ש - 2, ב"ה - 1. הסבר א: ב"ש - מק' (קרנות*3), ב"ה - מס' (קרנת+קרנת+קרנות). הסבר ב: ב"ה - וכיפר*3 מצמצם ל-1.
4. מספר דפנות הסוכה - רבנן - 3, ר"ש - 4. הסבר א: רבנן- מס' (סכת+סוכות), ר"ש - מק' (סוכות*2). הסבר ב: לפי כולם סוכות*2, אך לרבנן אחד מלמד על הסכך.
5. האם דם משני מתים מצטרפים לרביעית? ר"ע - כן, רבנן - לא. הסבר א: ר"ע - מק' (נפשות), רבנן - מס' (נפשת). הסבר ב: לפי כולם מק' (נפשות), אלא שלרבנן הכוונה - כל נפשות המת שבעולם.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה