• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ג - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_03.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין ג

(ב: 8 שורות מלמטה - ג: שורה 2 מהשורות הרחבות).

לפני סיכום הגמרא, כדאי לשמוע גם את שתי הדקות הבאות, כדי להבין קצת יורת על מה בכלל מדובר פה:

א. האם דיני הלוואות הוזכרו במשנה - ר' אבהו - לא, רבא - כן.
ב. מניין שמספיק בהם שלושה הדיוטות? הרי אם נלמד מפרשיית טט"ג בשומר חינם - הרי שם צריך שלושה סמוכים!
1. ר' אבהו ורבא - מהתורה - שלושה סמוכים, ורבנן הקלו והתירו הדיוטות. ר' אחא בר"א - מהתורה 1 הדיוט (רוה"ר, אך ראה בשיעור המצורף), ומברנן החמירו להצריך שלושה הדיוטות. האם בדיעבד אפשר פחות מ-3: לר' אבהו - לא\, לרב אחא בר"א (שמואל) - כן.

ג. נזק הוזכר במשנה בגלל חצי נזק. חצי נזק הוזכר למרות שחבלות כבר הוזכרו - 1. כי זה קנס (לדעה אחת בב"ק). 2. כי זה ממון שלא משתלם בראש (כמו כפל וארבעה וחמישה), אז כבר הזכירו גם אותו.

ד. המקור לשלושה דיינים מפרשיית טט"ג בשומר חינם:
ר' יאשיה - 3 פעמים אלוהים [אך לולי זה אפשר 2, ואכן אפשר גם 4 או 6 וכו'. ומהפסוק "...לנטות, אחרי רבים להטות" - לומד רק לדיני נפשות שאסור בי"ד שקול (ומשם לומד בקו"ח לדיני נפשות שהולכים אחר רוב). ר' יונתן - הראשון לא נחשב, נשארו שניים, ומוסיפים אחד שלא יהיה בית דין שקול.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה