• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעו - גמרא דף יומי

{enclose batra_176.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קעו

(קעו. שורה 5 - קעו" סיום המסכת)
א. שטר בכתב ידו או חתימתו של הלווה לא נחשב הלוואה בשטר וממילא לא יוצר שיעבוד נכסים, אפילו אם המלווה הביאו לבי"ד שיחתמו על שטר (=קיום/הנפק). וזה לא סותר את ר"א שאם עשה שטר על מנת למוסרו בפני עדים - שם יש קול ויש שיעבוד נכסים.
ב. האם גובים בנכסים משועבדים של הערב? רק אם ההתחייבות היתה חלק מהשטר ושהעדות בשטר היתה גם עליה. לכן אומר רב - דווקא אם כתוב בשטר "ופלוני בן פלוני ערב" לפני החתימות ועם ו"ו החיבור. בהתחלה חשבו שרי"ח חולק ושגם אז אינו חלק מהשטר, אך למסקנה גם רי"ח כרב [כיוון שבגט גם כן תלה את "אחדות השטר" בו"ו החיבור].
ג. ערב שהתחייב אחרי ההלוואה - האם גם אז יכול להתחייב גם ללא מעשה קניין (והמלווה יגבה ממנו מנכסים שעדיין אצלו)? רי"ש - כן (וכן רי"ח), בן ננס - לא (וכן ר"נ ומסקנת הגמרא). שמואל מפשר - במקרה רגיל - כרי"ש, אך במקרה בו הערב התחייב רק כדי להציל את הלווה - כבן ננס. אם זה ערב של בי"ד, אז גם לר"נ כן יכול להתחייב.

הדרן עלך גט פשוט וסליקא לך מסכת בבא בתרא