• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_172.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קעב

(קעב. שורה 3 - קעב: שורה אחרונה)
א. הוראות בענייני כתיבת השטר: 1. לכתוב את הזמן לפי זמן ההלוואה (אז מתחיל השיעבוד לרוב הראשונים), ולא לפי החתימה, אא"כ לא יודעים את זמן ההלוואה. 2. לצין את מיקום החתימה. 3. לא לפצל שטר לשני סכומים קטנים וכן לא לחבר שניים לאחד, כי יש יתרון וחיסרון בכל אחת מהאפשרויות. 4. לא שנות שטר על סכום גדול לסכום קטן, שמא כבר פרע הסכום הגדול.
ב. שמעון מגיע עם שטר בו כתוב: "אני ראובן לויתי ממך כסף" - האם שמעון גובה עם שטר זה? רב הונא -לא (כי "ממך" זה לא הגדרה רצינית, וראובן לא התכוון לשטר אמיתי (רגמ"ה, תוס'). רבה - ראיה מגט שם "היום" נחשב כציון זמן. מקשה אביי: 1. שם אולי עדי מסירה כרתי ולא צריך זמן. 2. כאן יש עוד חשש - גם אם ראובן כן התכוון, אולי כתב למישהו אחר ונפל ממנו.
ג. חשש לנפילה - אביי (כאמור)- יש חשש. רבה - מוכיח ממשנתנו שלא חוששים (לכן כשיש שניים עם אותו שם, אם אחד תובע אחר, הלווה לא יכול לטעון שלווה מהשני ונפל ממנו). אך דוחה אביי - כשהחשש הוא לאחד אחר (עם אותו שם) - לא חוששים, אך ב"ממך" החשש הוא לכל העולם - אז חוששים שנפל מאדם אחר.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה