• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קע - גמרא הדף היומי

{enclose batra_170.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קע

(קסט: שליש תחתון - קע: במשנה)

א. קונה שמכר חזרה למוכר ע"י החזרת השטר - לרבנן לא עשה קניין, לרשב"ג כן. סברת רשב"ג - 1. רב אסי - המוכר מכר רק לזמן בו השטר אצל הקונה [ורבה דוחה]. 2. רבה - לרשב"ג אותיות נקנות במסירה, ומסירת השטר מקנה את השדה.
ב. ברייתא - לוי טוען שראובן בקרקע שלו, ראובן אומר שקנאה, ויש לו חזקה + שטר. מה ראובן צריך? רבי - שטר, רשב"ג - חזקה.
שני כיוונים להסבר המחלוקת:

א. כיוון ראשון - לפי כולם החזקה טובה ומספיקה (חזקת קניין), והמחלוקת היא האם גם השטר טוב בפני עצמו? לרשב"ג לא, לרבי כן (רשב"ג המחמיר).
מה המחלוקת:
1. מדובר בשטר מלוי לשמעון, וראובן קנה משמעון ע"י מסירת השטר, לרשב"ג אותיות לא נקנות במסירה ולרבי כן [נדחה כי סותר את סעיף א].
2. מדובר בשטר ללא עדים, ורשב"ג כר"מ שחייבים עדים (עדי חתימה כרתי) ורבי כר"א שלא חייבים עדים (עדי מסירה כרתי).
3. השטר לא מקוים (אך לוי מודה שכתבו אך טוען שלא מכר) - לרשב"ג מודה בשטר שכתבו -  הקונה צריך לקיימו, ולכן השטר לא טוב, ורבי - אין צריך לקיימו, והשטר טוב [ההסבר מתקבל, אך הופכים השיטות כדי שיסתדר עם מחלוקתם בנוזא זה בב"מ].
ב. כיוון שני - אמנם החזקה טובה (חזקת ג"ש), אך לרבי היא לא מספיקה, כיוון שהוסיף שיש לו גם שטר, לרבי - חייב להוכיח זאת, כי צריך להוכיח כל טענותיו (גם המיותרות), ולרשב"ג לא (רבי המחמיר). רבי אבא: 1. רב - הלכה בזה כרשב"ג. 2. גם לרבי - הוא לא חייב להוכיח שאר טענותיו, רק שאי אפשר שהצד השני יוכיח שאינן נכונות.