• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסט - גמרא הדף היומי

{enclose batra_169.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קסט

(קסח: 6 שורות מלמטה - קסט: שליש תחתון)

איבד את שטרו (ויש לו עדים):

א. בשטר מכר (שהקונה איבד) - רשב"ג - לא כותבים שטר נוסף, שמא ימכור הקרקע חזרה למוכר ע"י מסירת השטר החדש, ואח"כ ימצא הקונה את השטר שאיבד ויטען שלא מכר חזרה.
ת"ק - כותבים לו שטר חדש, אך ללא אחריות נכסים. מסביר רב ספרא - שמא יטרפו מהקונה (לקוח א) את הקרקע, והקונה ילך ויטרוף פעמיים את הלקוחות שקנו אחריו (לקוח ב ו-ג), כי יש לו שני שטרות.
הערות ובירורים: 1. החשש הוא שלקוח א יחכה כמה שנים בין שני הגביות, כדי שישכחו, וכן שהמלווה יגבה ממנו פעמיים, כך שזה יראה כמה שיותר טבעי. 2. לא מדובר במלווה שלוקח מלקוח א, אלא בנגזל, וכך הוא יוכל לגבות פעמיים בלי שיקרעו לו את השטר. 3. גם אם כותבים שובר בהלוואה, כאן זה לא יעזור שלקוח א יכתוב שובר למוכר שמבטל את שאר השטרות, כי לקוחות ב ו-ג לא מודעים לשובר. וגם אם ירוצו למוכר אחרי שיתנו את הקרקע ואז תתברר התרמית, בינתיים לקוח א אכל פירות, וכן ייתכן שקנו ללא אחריות ואז לא ילכו למוכר והתרמית לא תתגלה (לעומת זאת בהלוואה ניתן לכתוב שובר, כי הלקוחות לא ישלמו למלווה לפני שיבררו עם הלווה שלא פרע). 4. כדי שבשטר לא תהיה אחריות צריך - או לכתוב במפורש שאין אחריות (למאן דאמר אחריות טעות סופר) או שמספיק שלא כתובה אחריות (למ"ד אחריות לאו טעות סופר). [ואגב, שליח שקנה נכס ללא אחריות, השליחות בטלה].
ב. בשטר הלוואה (שהמלווה איבד) - לא כותבים לו שטר חדש, שמא ימצא ויגבה פעמיים. ולמי שסובר שכותבים שובר, ניתן לתת לו שטר חדש והמלווה יתן שובר ללווה שמבטל שאר השטרות.