• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסח - גמרא הדף היומי

{enclose batra_168.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קסח

(קסח. שורה 8 - קסח: 6 שורות מלמטה)
א. כתיבת שטרות: 1. הנהנה העיקרי מהעסקה משלם את הוצאות כתיבת השטר (ובכ"ז בעל כותב הגט ("וכתב")). 2. ניתן לכתוב ולחתום על שטר רק כשזה על דעת הצד שאותו השטר מחייב (לווה, מוכר וכו'. ויש שטרות כמו שטרי בירורין שזה נוגע לשניהם). 3. לרשב"ג בשטרי בירורין יכול אחד לדרוש שני שטרות נפרדים (כי לא כופין על מידת סדום/כי זה לא מידת סדום), ות"ק חולק.
ב. אם פרע חלק מחוב, ניתן לתת השטר לשליש. אם הלווה התנה תנאי מוגזם (=אסמתכא) שאם לא יפרע עד זמן מסוים ייתן השטר חוב למלווה, לרי"ס תופס (אסמכתא קני), לר"י - לא.
ג. שטר שנמחק - ניתן לשחזרו ע"י עדים (שמעידים גם על החתימות). אם ניתן לזהות את הכתוב - כשר גם בלי שחזור. שטר שנקרע - אם נקרע בידי אדם בכוונה - פסול (שמא החוב נפרע ולכן קרעוהו), אם לא - כשר. ואיך יודעים? או שנקרע באזור חשוב או שנקרע שתי וערב.
ד. סיפור הישמעלים - אביי לא רצה לעשות העתק של שטר מכירה לקונים, שמא יגבו מלקוחות פעמיים (כרב ספרא).