• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסז - גמרא הדף היומי

{enclose batra_167.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קסז

(קסז. שורה 3 - קסח. שורה 8)
א. עוד בעיות של זיופים בשטרות: 1. לא לשים חתימה בדף עם רווח מעליה, שמא מוצא רמאי יכתוב שם התחייבות של החותם. 2. לא לכתוב את המספר בסוף שורה שמא יוסיף אותיות. 3. סיפורים על אביי שזיהה אותיות צפופות/מרווחות והכריח את המלווה להודות ברמאות. 4. סיפור על רבא שגילה זיוף של חתימה כי המזייף חתם את שמו של רבא לפני רב אחא בר אדא.
ב. העדים לא כותבים גט לבעל ושובר (קבלה) לאישה - בלי שמכירים את שמות הבעל והאישה, כדי שלא יכתבו הגט/שובר - ויתנו לאדם אחר עם אותם שמות. ואם יש באותו מקום שני זוגות עם שמות זהים, לא יגרש את אישתו בלי שגם האיש השני עם אותו שם נוכח, שנדע שהוא באמת בעלה ולא השני.
אם הלך למקום חדש, רק אחרי חודש הוא מוחזק שזה אכן שמו, (ולאביי ניתן גם לבדוק על ידי קריאה בשמו, ולרב זביד לא).
ג. שני סיפורים על אישה שטענה שהשובר (עליו היה חתום רב ירמיה ב"א) נכתב על ידי אישה אחרת. בסיפור הראשון רב ירמיה ב"א קיבל את דבריה, כי לא דקדק בפעם הראשונה להסתכל עליה, ובסיפור השני דקדק ואמר שזאת לא היא.