• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסו - גמרא הדף היומי

{enclose batra_166.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסו

(קסה: במשנה - קסז. שורה 3)

שטר לא מובן:

א. טעות בחישוב/מחיקה - הולכים לפי האפשרות הנמוכה (המוציא מחברו עליו הראיה).
ב. בסתירה בין תחילת השטר לסופו:
1. לגבי הסכום - זאת לא טעות אלא שהתחרטו, והולכים לפי הסוף.
2. כשיש אפשרות לומר שהסוף הוא טעות (הסופר השמיט אות 1) - הולכים לפי ההתחלה.
רב ספרא - אולי גם כשיש אפשרות לומר שהשינוי בסוף קרה ע"י זבוב.
ג. לשונות סתומים בשטר -
1. כסף/זהב - חתיכת כסף/זהב. מטבע כסף/זהב - דינר. לשון רבים - מיעוט רבים שניים. זהב בדינרים = זהב בשווי שני דינרי כסף (=האפשרות הנמוכה), [רב אשי:] "כסף בדינרים" = חתיכת כסף בשווי שני דינרי כסף,אבל "כסף בדינרי" = כסף בשווי שני דינרי זהב. ראיה ממשנה בכריתות שרשב"ג רצה להוריד המחיר של קן מ"דינרי" ל"דינרים" (מדינר זהב לכסף).
2. "שש מאות וזוז" - אביי - הכוונה ל601 זוזים (ולא סלעים, כי הולכים לפי הנמוך, ולא פרוטות - כי מסכמים כמויות כאלו במטבעות גדולות יותר).