• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_164.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסד

(קסג: 2 שורות מהסוף - קסה. שורה 4)
א. רב - אם גם השטר וגם התוכן על מחוק - השטר כשר. ולא חוששים שימחוק התוכן וישנה - כי ניתן להשוות עם העדים ולהבדיל בין מחוק פעם אחת למחוק פעמיים [ועוד תנאי - שהשטר נמחק בפני העדים, כדי שלא יסדר שטר שאזור העדים כבר מחוק פעמיים ואזור התוכן פעם אחת].
בברייתא - תוכן על חלק ועדים על מחוק - כשר, ולא חוששים שימחוק התוכן, כי העדים כותבים בין החתימות שכתב על חלק. תוכן על מחוק ועדים על חלק - פסול, שמא ימחוק וישנה, ופה לא ניתן להבחין אם ימחוק פעמיים כי אין עם מה להשוות.
ב. רבי חנינא בן גמליאל מתיר שטר מקושר שעדיו מקדימה, כי יכול להופכו לפשוט. רבי הקשה - (לאחר ששמע מהחכם זונין שבשטר מקושר כותבים תאריך של עוד שנה) הרי יש חשש לרמאות, כי המלווה יבקש שטר מקושר עם תאריך של עוד שנה, ואם הלווה יפרע בתוך השנה, יטען  המלווה שאיבד השטר, ויתן שובר עם תאריך של עכשיו, ואח"כ בסוף השנה יתבע אותו עם השטר המקושר, לאחר שיהפוך אותו לשטר פשוט. תשובה - ר' חנינא לא מקבל שובר.
ג. תאריכים על השטר - ארכן - שנה ראשונה למלכות, ארכן דיגון - שנה ראשונה של קדנציה נוספת. מספרים ביוונית - הינא, דיגון, טריגון, טטריגון, פנטיגון (5,4,3,2,1).
ד. לשון הרע - רבי לבנו - זה לשון הרע שר' יהודה החייט כתב שטר מקושר, וגם שכתב יפה ספר תהילים. כולם נכשלים מדי יום באבק לשון הרע.