• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_163.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסג

(קסג. אמצע - קסג: 2 שורות מלמטה)
א. רב - מותר שיהיה רווח בין העדים לבין ההנפק (קיום השטר ע"י בי"ד) שמתחתם, אך הגמרא - בתנאי שמטייט (ממלא בדיו), כדי שלא יוסיף שם תוכן. לעומת זאת, בין התוכן לבין העדים אסור יותר משורה 1 אפילו אם מטייט, שמא יחשבו העדים שהם מעידים על הטיוט.
ולא חוששים שמא יגזור את התוכן והעדים ויכתוב תוכן ועדים מזויפים מעל ההנפק, וכך יהיה לו שטר מזויף מקוים, כי: לרב כהנא - רב לא מתיר תוכן ועדות על מחוק (אלא שמואל מתיר), לרב טביומי - שרב כן מתיר, כשיש תוכן ועדים על מחוק דורשים ממנו לקיים את השטר שוב, כך שאין חשש.
ב. רי"ח - אם לא מילא בדיו (ריטב"א) - אסור אפילו שורה, כי כאן יש חשש שיגזור התוכן והעדים עד הרווח, ויכתוב ברווח תוכן וחתימות באותה שורה. לעומת זאת ברווח שבין התוכן לעדים אין חשש, כי אם יכתוב רק תוכן באותה שורה - לא נתייחס, כי זה כמו השורה האחרונה שלא מתייחסים אליה, ואם ישים שם גם חתימות - נדרוש ממנו לקיימם.

תרשים סיכום הדף יומי גמרא בבא בתרא  קסג, לחץ להגדלה