• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_162.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסב

(קסא: 4 שורות מהסוף - קסג. קצת מתחת לאמצע)
מה עושים כשדי שהמלווה לא ירמה ויוסיף שורות לטובתו בשטר? אמנם העדים חוסמים אפשרות לכתוב אחרי חתימתם, אך עדיין יש חשש שיכתוב ברווח בין חתימתם לתוכן השטר. הפיתרון -  לא התייחסו לשורה האחרונה, וממילא אמר רב יצחק שאפשר לכתוב שם משהו לא חשוב, כמו סיכום השטר.
יוצא מכאן - השאירו רווח של 1 - כשר, 2 - פסול (1.5 - למסקנה כשר). אם יש רווח של 2, אך מילאו אותו בחתימות עדים - כשר, גם אם מדובר בעדים פסולים.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה