• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסא - גמרא הדף היומי

נספח א - הסבר קצר על איך עושים גט מקושר

נספח ב - הסבר קצר וכללי של הגמרא עם הדגמה של הגט והחתימות

סיכום הגמרא, בבא בתרא קסא

(קס: בשליש התחתון - קסא: 4 שורות מהסוף)

א. איפה חותמים העדים מאחורי השטר ב"גט מקושר"? רב הונא - בחלק העליון בין הקשרים (ציור 2) (אמנם רמי בר חמא הבין שמקדימה (ציור 1) אך נדחה), רב ירמיה בר אבא - בחלק התחתון כנגד הסוף הכתב בשטר (ציור 3).
ב. איך מונעים זיופים:
1. הוספת תוכן לשטר -
בשטר פשוט - אי אפשר להוסיף אחרי חתימת העדים.
בשטר מקושר -
לרב הונא - הוסיפו מקדימה"שריר וקיים" (ואין חשש שימחוק ויכתוב שוב).
לרב ירמיה בר אבא - חתמו לאורך השטר (במקום לרוב), והתחילו כנגד השורה האחרונה בשטר (וכך לא יכול להוסיף מעבר לקו החתימה). לשיטה הראשונה - אחד ליד השני (רגמ"ה - ציור 5, רשב"ם - ציור 6). לשיטה השנייה (מר זוטרא) - אחד מתחת לשני (ציור 9).
2. גזירת השורה האחרונה בשטר -
בשטר פשוט - אי אפשר כי אז יגזור את חתימות העדים.
בשטר מקושר -
לרב הונא - אי אפשר כי אז יגזור את "שריר וקיים"
לרב ירמיה בר אבא -
לשיטה 1 - אמנם יגזור השם הראשון של העד הראשון אך עדיין זה חתימה כשירה, ולכן תיקנו שיכתבו כך שיאלץ לגזור גם את המילה "בן" (רגמ"ה - ציור 7, רשב"ם - ציור 8).
לשיטה 2 - (מר זוטרא) - אם יגזור  אז יגזור לכל שלושת העדים את השם הפרטי ואז ודאי נדע שגזר.