• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קס - גמרא הדף היומי

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קס

(קס. במשנה - קס: בשליש התחתון)
א. תיאור ההבדל בין גט (שטר) פשוט לגט מקושר (מלבד ההבדל לגבי הקיפול והקשירה): 1. מספר העדים (פשוט - 2, מקושר - כמספר הקפלים, לפחות 3), מותר להוסיף אך אסור להפחית. 2. מיקום החתימות (פשוט - מקדימה, מקושר - מאחורה). אם שינה פסול (רשב"ם - כי עבר על תקנת חכמים, תוס' - יש גם חששות לרמאות ע"י ניצול הבדלי הזמן). ר' חנינא ב"ג - מקושר עם חתימות מקדימה - כשר. ר"ג - כמנהג המדינה.
ב. המקור להבדל בין הגיטין - פסוקים בירמיהו שמשמע שיש שני סוגי שטרות עם מספר שונה של עדים, והתורה "על פי שניים עדים או על פי שלושה". אך באמת הפסוקים רק אסמכתא וזה דין דרבנן, כדי שכהנים לא ימהרו לגרש ויתחרטו, וממילא יש גט מקושר גם בשאר סוגי השטרות.

להלן סרטון שמדגים גט מקושר