• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנט - גמרא הדף היומי

{enclose batra_159.mp3}

א. הלכה קשה שהגיעה מארץ ישראל, במה מדובר?
1. שאם ראובן מכר נכסי יעקב בחיי יעקב, ומת ראובן לפני יעקב, הנכד חנוך מוציא מהלקוחות, כי הוא ירש ולא אביו. זה קשה כי הנכד יורש דרך אביו [ניסינו לומר שנכד יורש ישירות מהסבא מפסוק, וכן מהמשנה בנז., אך דחינו].
2. שאם עד חתם על שטר ואח"כ נפסל לעדות, הוא לא מקיים את שטרו אך אחרים כן. זה קשה, כי אם הוא חשוד, אז אולי באמת כתב השטר עכשיו. דחינו שזה לא קשה, כי ניתן להעמיד שברור שהשטר נכתב לפני שנפסל העד לעדות, או (לגבי פסול קרוב) - הפסול לא מחשש שקר, ולכן אין סיבה שנחשוש לכך.

ב. בן לא יורש את אימו בקבר כדי להנחיל הנכסים ליורשיו שלא ממשפחת האם (נלמד מכך שגם בעל לא יורש את אשתו בקבר, ויש היקש בין הבן לבעל כי שניהם גורמים להסבת נחלה). כך ראינו גם בדף קיד:.

ג. על מי חובת הראיה - 1. לגבי חזקת ג' שנים - המ"ק (=מרא קמא) גר בבית הפנימי (ועל מי חובת ההוכחה? ר"נ - על המחזיק, רבא - על המ"ק). 2. לגבי האם קרקע כלולה במכר (נקראת בר סיסין אך המוכר טוען שאיננה באמת כזו) - הדעות הפוכות, והגמרא הסבירה את ההבדל. מקביל לסוגיא בכט:-ל.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה