• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנח - גמרא הדף היומי

{enclose batra_158.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קנח

(קנח. במשנה - קנח: 4 שורות מלמטה)
א. ספק מי מת קודם - בעל או אשתו, למי נותנים הנכסים של האישה והכתובה - ליורשי הבעל או האישה? ב"ש - יחלוקו (ויש שני פירושים ברשב"ם האם גם מחלקים את הכתובה), ב"ה - למוחזק [כתובה - ליורשי הבעל, נכסי מילוג - ליורשי האישה (תוספות - כי הבעל יורש לא מדין קורבה), נכסי צאן ברזל: רי"ח - לבעל, ר"א - לאישה, ר"ל - יחלוקו].
ב. ספק מי מת קודם - אמא או בנה, למי נותנים הנכסים של האמא - ליורשי הבן או האם? ב"ש וב"ה - יחלוקו (תוספות - כי שתי קבוצות היורשים באים מכוח ירושה רגילה), ר"ע - למוחזק (ר' זירא בהתחלה ליורשי הבן, ר' אילא ור' זירא אחרי שעלה לא"י - ליורשי האם - כדי להשאיר את הנכסים במוחזקות של משפחת האם).