• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנז - גמרא הדף היומי

{enclose batra_157.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קנז

(קנז. במשנה - קנז: למטה)
א. האם נכסים עתידיים שיבואו ללווה אחרי ההלוואה, ושימכור אותם, משועבדים למלווה? לר"מ (שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם - כן, אך האם גם לרבנן?)
1. ראיה שכן מדעת רבנן במלווה שמכר קרקע ללווה שלו, שגובה מאותה הקרקע. דחייה - שם הקרקע עדיין אצל הלווה, ואנו שואלים מה הדין אם מכר אותה.
2. ראיה ממשנתנו - שמלווה גובה מנכסים שירש הלווה אחרי ההלוואה.
3. ראיה מכך שבשטר חוב מאוחר (שתאריך השטר מאוחר להלוואה עצמה) - המלווה גובה מנכסים שנקנו בין ההלוואה לבין תאריך השטר.
4. ראיה מכך שמלווה גובה גם שבח שבא אח"כ.
את ראיות 1,2,3 דוחים שזה אולי כשיטת ר"מ, אך אין מכאן ראיה לרבנן.
ב. אם מלווה כן גובה נכסים עתידיים, אם יש שני מלווים, איזה מהם יגבה ראשון? מחלוקת האם הראשון או שיחלוקו.