• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנו, דף יומי

{enclose batra_156.mp3}

סיכום הדף יומי, בבא בתרא קנו

(קנו. שורנ 8 - קנז. במשנה)
א. ר"נ-שמואל - מקרים בהם יש לבדוק האם יש שתי שערות (ולא סומכים על חזקה דרבא): 1. קידושין (שאם התקדשה לאדם נוסף אחריו, לא תצא בלי בדיקת הראשון). 2. גירושין (שאם ייבם כשהיה קטן, יבדקו אותו לפני שמגרשה). 3. חליצה (לרבנן - שניהם צריכים, לר' יוסי - רק הוא). 4. מיאון - שיכולה למאו רק לפני שגדלה (ור"י 0 צריך שערות ארוכות). 5. מכירה - שלא מוכר נכסים שירשו לפני שיש שתי שערות (וגיל 20 (בניגוד לדעה של 18 בדף הקודם)).
ב. שיטת ר' אלעזר בשכיב מרע - לא מקנה על ידי דיבור פיו אלא צריך מעשה קניין,
ולבנן לא צריך (כפי שלמדנו עד כה). ראיה לרבנן בני רוכל, ודחיית ר"א ששם היה קנס (כי קיימו קוצים בכרם, שלר"א זה כלאיים ולרבנן לא). ראיה לר"א מהאיש ממרון, ודחיית רבנן ששם לא היה שכיב מרע.
ג. ר' לוי - שכיב מרע מקנה גם בשבת ואפילו במעשה קניין.
ד. דעת ר' אליעזר - מקנה רק ב: ר"מ - חול (כי צריך פוטנציאל לשטר), ר"י - שבת (כי שם אין ברירה וא"א בשטר), ור' יהושוע - גם בחול ושם בשבת.