• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_155.mp3}

סיכום הדף היומי, גמרא בבא בתרא קנה

(קנה.באמצע - קנו. שורה 8)
קטן מ18/20 שירש נכסים לא מוכר אותם כי חוששים שימכור בזול מדי, כי עדיין לא מבין בטיב משא ומתן.
א. מאיזה גיל מוכר - רבא-ר"נ - 18 ומעלה (כולל 18), ר' הונא-ר"נ - 20 ומעלה (כולל 20). [בנוסף צריך גם 2 שערות, אחרת כלל לא נחשב גדול, אך אם הגיע ל-20 + יש לי סימני סריס, או שהגיע ל36 אפילו אין לו סימני סריס, הוא גדול גם בלי 2 שערות].
ב. הגיל הוא רק סימן לבגרות בענייני כספים - לכן רבא פסק לגדול שלא מספיק בוגר שלא ימכור, ולקטנה שמספיק בוגרת - שתמכור.
ג. במטלטלין - כן יכול למכור (ואפילו בן 6-7 מוכר).
ד. עדות - רב הונא בריה דרי"ה - קטן מ-18 מעיד. אך מר זוטרא - אין הבדל בין עדות למכר, ורק מעיד במטלטלין (כמו שיכול למכור) [אך לא מעיד מגיל 6, כי צריך להיות "איש"].
ה. מתנה - אמימר - קטן מ-18 כן נותן במתנה, ומסביר לרב אשי - כל החשש הוא שיתפתה בגלל הכסף שיציעו לו (אפילו שזה סכום נמוך), אך אין חשש שיחלק סתם בחינם בלי לקבל טובת הנאה מכך.