• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_152.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קנב

(קנב. שורה 1 - קנג. שורה 5)
שכיב מרע שלא הסתפק באמירה בעל פה אלא הוסיף קניין:
סוגיא 1: רב - גם שכיב מרע וגם מתנת בריא (כיוון שהזדרז והקנה עכשיו בסודר, הראה שרוצה ליפות את כוח המקבל), שמואל - חוששים שזה רק מתנת בריא.
סוגיא 2: רב - רק מתנת בריא (כי פה לא הזדרז כנ"ל), שמואל - רק מתנת שכיב מרע (כי הניסוח היה של "מייפה את כוחו").
סוגיא 3: שמואל - רק מתנת שכיב מרע, ר"נ - כנ"ל - שהניסוח היה של "מייפה את כוחו".
סוגיא 4: אמר בעל פה והוסיף קניין בשטר (ומסר השטר), התחרט ועשה כך גם לשני - רב - זה (גם) מתנת בריא, והראשון קנה, שמואל - זה מתנת שכיב מרע (ריטב"א - בניסוח של מייפה את כוחו), ולכן השני קנה.
והצורך בסוגיא 1 ו-2, סוגיא 1 בקניין חזק של סודר, סוגיא 4 - קניין חלש יותר של שטר, והחידוש - שרב ושמואל נחלקו בשניהם.
סוגיא 5: שמואל מודה בהקנאה + סודר + שטר קניין (שמסרו לקונה) - שזה מתנת בריא ולא חוזר בו.
ואיך נסתדר עם משנתנו (שם כשנתן כל נכסיו זה מתנת שכיב מרע וחוזר בו, אפילו שעשה קניין)? לשמואל - נעמיד במייפה את כוחו, לרב (ושמואל) - ריטב"א - שם לא אמר+שטר, אלא רק נתן שטר, וזה מתנת שכיב מרע גם לרב.