• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנ - גמרא הדף היומי

{enclose batra_150.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קנ

(קמט. באמצע - קנא. באמצע)
א. חמישה מקרים בהם הדין נכון רק אם יתן כל נכסיו ולא ישייר קרקע או מטלטלין: 1. מתנת שכיב מרע. 2. מוכר נכסיו לעבדו, מכר הכל - משוחרר וקנה. 3. נותן כל נכסיו לאשתו - עשאה אפוטרופסית. 4. נתן כל נכסיו לבניו, האישה לא מחלה על השיעבוד (אא"כ שייר קרקע/מטלטלין שכתובים בכתובה). 5. מברחת - אם מכרה הכל מניחים שהיא מברחת.
ב. מה כלול במוכר מטלטלין? 1. דרגות שונות של טלטול (כלים, חיטים והחלק העליון של הריחיים, החלק התחתון). 2. האם עבד נחשב מטלטלין? שתי ראיות שכן, אך שתיהן נדחות.
ג. מה כלול במוכר נכסיו? 1. עבד (ולכן קנה את עצמו) . 2. קרקע, מטלטלין, כסף, שטר. 3. בהמות, עופות ותפילין. וס"ת - תיקו.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה, אחר כך קליק ימני כדי לשמור