• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמז - גמרא הדף היומי

{enclose batra_147.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמז

(קמו: במשנה - קמז: מתחת לאמצע)
א. הייחוד במתנת שכיב מרע - 1. רק אחרי שמת (עד אז חוזר בו). 2. בדיבור פיו (בלי מעשה קניין).
ב. מתנת שכיב מרע זה רק בהנחה שנתן כי חושב שימות. איך יודעים? 1. כי אמר. 2. כי יש אומדנא (-כי נתן את כל נכסיו).
מיהו התנא שהולך לפי אומדנא - 1. ר"נ - ר"ש ב"מ (באדם שנתן נכסיו לאחר כי חשב שבנו מת, שאם חי - המתנה בטילה (וגם רבנן יסכימו אם הזכיר בפירוש את בנו המת בעת הנתינה). 2. רב ששת - ר"ש שזורי (ות"ק) - שאם אמר "כיתבו גט", אם הוא הולך למות, מניחים שהתכוון שגם יתנו.
ג. מה המקור שמקנה בדיבור פיו?
גישה א - פסוקים - 1-2: ממילים מיותרות בפרשיית הירושה, 3-4 - מדמויות ש"ציוו לביתם" לפני שמתו.
גישה ב - תקנת חז"ל (רבא-ר"נ) - כי שלא תיטרף דעתו, ועשאוה כשל תורה (לכן אם מעביר חוב ע"י מתנת שכ"מ, לא יכול למחול ללווה).
ד. ימים שהם סימן לשאר השנה: עצרת (בהיר/מעונן), שמיני עצרת (כיוון הרוח) וראש השנה (קר/חם).