• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_145.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמה

(קמד: 7 שורות מלמטה - קמה: שליש תחתון)

א. קידש אישה ולא התחתנו, האם צריכה להחזיר לו כסף הקידושים?
אם גירש אותה בגללו - לא, אם בגללה - כן.
1. אם הוא מת: שמואל - לא מחזירה, כי אומרת "תנו לי בעלי ואשמח עמו", הגמרא רצתה לתלות בזה מחלוקת תנאים, אך דחתה שהמחלוקת לגבי הנושא הבא -
2. אם היא מתה (או שנאנסה והיא אשת כהן): מחלוקת תנאים האם "קידושין לטיבועין נתנו" (כלומר שהבעל נותן הכסף על דעת זה שלא יחזור אליו) - ר"י הנשיא (בברייתא 1) ור"מ (בברייתא 2) - כן, ולכן לא מחזירה את הכסף, ר' נתן (ברייתא 1) ור"י (ברייתא 2) - לא, ולכן תלוי במנהג, ורי"ס - מסתפק ותחזיר חצי. ובאמוראים - ר"פ - כן (ולא תחזיר), ר"נ - לא (ותלוי במנהג), ואמימר גוזר שבכ"מ לא תחזיר.
ב. שושבינין -
1. זה חוב גמור, וזמן הפירעון רק בחתונת השני (ולכן שמיטה לא תשמט), ואין בעיית ריבית אם מחזיר יותר.
2. צריך לבוא לחתונה לשמחו, ואם לא הזמין אותו, יש לו תרעומת, ויכול לקזז מהמתנה את מנת האוכל שפספס.
3. יכול לומר שמחזיר רק בחתונה זהה לשלו (ברמת הפומביות והשמחה).