• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_144.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמד

(קמג: במשנה - קמד: 6 שורות מלמטה)
א. אב שחיתן את בנו בבית ריק שלו, הקנה לו הבית, דווקא בבכור רווק שנשא בתולה וראשון האחים, ודווקא שהאב לא השאיר משהו בבית.
ב. שותפות האחים שירשו:
רווחים:
1. אחד השביח חציו (רשב"ם) - אם מכספו/טרחה גדולה, או שהודיע מראש שזה בשבילו/שהוא אדם חשוב שזה ברור שזה בשבילו - השבח שלו, אחרת - השבח לכולם. כך גם לגבי אישה (כשיורשת), ולא אומרים שהתכוונה לעצמה.
2. אח שקיבל תפקיד מהמלכות כנציג המשפחה - השכר לכולם.
3. מתנת שושבין החוזרת לאחד האחים - רב אסי - כולם חולקים, רי"ח ושמואל - הולך לאח שהיה שושבין בהתחלה (שמואל - אא"כ כבר מת).
הוצאות:
1. אח שהתרחק מהשאר, יפסיד את ההפסד שגורם בכך שלא כולם יחד.
2. אח שחלה באונס, יקח כסף מהשותפות.
3. אחים שחייבים במתנת שושבינות של אביהם, יתנו מהשותפות.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה