• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_143.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמג

(קמב: שליש תחתון - קמג: במשנה)
א. 1. קנה אתה כילדים שלא נולדו: ר' ירמיה - קנה, ר' אבהו - לא, כי זה כמו "קנה כחמור" שלא.
2. "קנה אתה והחמור": רב המנונא - לא קנה כלל, ר"נ - קנה חצי, רב ששת - קנה הכל. [ניסיונות ראיה לרב ששת: 1. תורם קישוא ורק החלק המתוק מופרש, אך שם זה רק צורך מדרבן. 2. מקדש 5 נשים ורק חלקן מקודשות, אך שם אמר כך בפירוש].
ב. נתן מתנה לאישה ובניה - רב יוסף - התכוון שיקנו חצי חצי, ולא שהאישה כאחד הבנים, וכן פסקו רי"ח ושמואל.[ניסיונות ראיה: 1. אהרן ובניו חולקים בלחם הפנים חצי חצי, אך שם יש ייתור ולכן כך נלמד. 2. העשירים והשרים חולקים במס חצי חצי, אך שם יש ייתור בהוראת המלכות. ניסיון דחיה - נדר מנחה של 100 עשרונים בשני כלים (של 60), לא מכניס לכלים חצי חצי, אך שם מבינים שכך היתה כוונתו כי רצה מנחה גדולה].
ג. 1. שלח בדים למשפחתו, התכוון ל: בנותיו הרווקות>כלותיו>בנים/בנות (תלוי בבד).
2. נתן מתנה ל"בניו" אך יש לו רק: 1. בן + בת - התכוון לבן (כי קורא לבן אחד "בנים"). 2. בן + נכד - מר בר"א- גם כאן התכוון רק לבן, כי לא קורא לנכד בן, (וכן ברייתא לגבי מודר הנאה), ור' חביבא חולק.