• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמא - גמרא הדף היומי

{enclose batra_141.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמא

(קמ: במשנה - קמא: שורה 7)
א. מעמדו של טומטום: רשב"ג - בריאה בפני עצמה, חכמים - ספק זכר ספק נקבה. לכן: אב נפטר והשאיר בנים, בנות וטומטום - לרשב"ג - לא יירש כלל, לחכמים - ירש עם הקבוצה שמקבלת פחות (בנכסים מועטים - עם הבנים, בנכסים מרובים - עם הבנות) (והמשנה - לרבא כחכמים, לאביי - כרשב"ג). בסיפא - אב הקנה לוולד שיוולד - לזכר 100 ולנקבה 200, לחכמים טומטום יקבל 100, לרשב"ג - כלום (המשנה כרשב"ג).
ב. למה לבת נותן יותר (200) מלבן (100)? 1. שמואל - בבת בכורה, כי היא סימן יפה לבנים. 2. גמרא + ר"י (2) - אכן בירושה - עדיף לבנים, אך מתנה - עדיף לבנות, שלא ישאלו על הפתחים. [3. ר"י (1) - בנות אכן עדיפות (וה' ברך את אברהם בכל), אך נדחה].
ג. במשנה - הבטיח לבן 100 ולבת 200, יתן כפי שהבטיח. בברייתות:
1. אם בן לפני הבת, לבן 200 ולבת 100, אם בת לפני הבן, לבת כלום ולבן 100. אם ספק מי קדם - לבן 150 ולבת 50 (ממון המוטל בספק - חולקים).
2. אם הבטיח למבשרו על לידת בן -100, בת - 100, ושייתן גם בתאומים, אז אם נולדו תאומים - 100 ולא 200, ואם נולד נפל - כלום.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה