• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמ - גמרא הדף היומי

{enclose batra_140.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קמ

(קלט: תחילת פרק מי שמת - קמ: במשנה)
א. אב שמת והשאיר בנים ובנות, הבנים יורשים וצריכים לזון מהנכסים את הבנות. ויש בזה 2 מסלולים -
1. נכסים מרובים (שיש מספיק לבנים ובנות עד שיבגרו/שנה) - הבנים מקבלים לידיהם הכל, ונותנים לבנות כשצריכות (רשב"ם - ואם יתמעט, הבנות יכולות להפסיד, כמו הבנים).
2. נכסים מועטים - מקצים לבנות מראש כמות שתספיק עד שיבגרו, והבנים מקבלים השאר.
ב. בנכסים מרובים - הבנים ירשו באופן גמור, וגם אם אח"כ יתמעט, לא עוברים למסלול "נכסים מועטים".
בנכסים מועטים - גם ההקצאה שקיבלו הבנות לא שלהם לגמרי, לכן: 1. אם מה שקיבלו הבנות עלה בערכו, הבנות לא מרוויחות את ההעלאה, אלא הבנים. 2. אם הבנים מכרו את חלק הבנות - תופס.
ג. שואל ר' ירמיה (ע"פ המאירי) - האם מחשבים את מועטים/מרובים כנטו או ברוטו, כלומר - אם יש חובות לבע"ח/בת אשתו/אלמנתו (לפי סדר המוחלטות של החוב) - האם קודם מפחיתים ואז בודקים האם זה מועטים, אן שמתעלמים מהחובות. ככל שהחוב מוחלט יותר - יותר סביר לעשות לפי נטו.
ד. כשיש רק בנות (או בנים) ואלמנה - בנכסים מועטים יש גם הקצאה מראש לאלמנה (מאירי).
ה. אדמון - גם בנכסים מועטים הבנים מקבלים, ובני ובנות אוכלים בשווה.

תרשים הדף היומי, לחץ להגדלה, אפשר גם להדפיס