• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלט - גמרא הדף היומי

{enclose batra_139.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קלט

(קלח: במשנה למטה - קלט: סוף הפרק)
א. כשאדם נותן לשני מתנה מהיום ולאחר מיתה, כך שלנותן יש פירות ולמקבל הגוף, כשמת הנותן - פירות תלושים ומחוברים - נחשבים פירות וילכו ליורשי הנותן, אא"כ המקבל הוא בנו, ואז פירות מחוברים נחשבים כגוף הקרקע וילכו למקבל.
ב. הילדים משתמשים בכספי תפוסת הבית בשווה (מלבד האח האחראי שבדיעבד קונה בגדים כדי שיראה מכובד, כי זה מועיל גם לאחים).
ג. נקודת החלוקה של הירושה היא מות המוריש, ולא מתייחסים למה שנתן לילדים מסוימים לפני שמת.
ד. האם בעל בנכסי אשתו יורש או לוקח?
ראיות שהוא יורש: 1. משנתנו - אם האחות הגדולה התחתנה על חשבון הקטנה, רבא מבין שהקטנה תגבה חוב זה מבעלה של הגדולה (והרי זה לא מלווה בשטר, לכן גובה רק אם הוא יורש). דחייה - שם יש קול לחוב, לכן גם בלי שטר - גובים מלקוחות.
2. אלמנה ניזונת מבעלה של בתה, והרי האלמנה לא ניזונת מלקוחות.
3. בעל שיורש את אשתו לא מחזיר ביובל.
ראיה שהבעל לוקח:
4. אשה שמכרה נכסי מילוג ומתה, הבעל מוציא מהלוקח (כי הבעל לקח זאת מהאישה קודם - כשהתחתנו).
ולמסקנה - כיוון שיש מקורות לכאן ולכאן, אומר רב אשי: הבעל גם לוקח וגם יורש - במקרה 2 הוא יורש לטובת האלמנה, במקרה 3 יורש לטובתו, במקרה 4 יורש לטובתו.