• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלו - גמרא הדף היומי

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קלו

(קלו. משנה - קלו: 8 שורות מלמטה)
א. מהיום ולאחר מיתה - בריא יכול להקנות קניין שיחול אחרי מיתתו אם כותב "מהיום ולאחר מיתה" (במשנה המקרה - אב שמוכר לבנו). לרי"ס, התאריך הוא תחליף ל"מהיום". כאן המשמעות היא שהגוף לקונה והפירות למוכר, אך בגט המשמעות אחרת (מסופקת), כי א"א לפרש שם כמו כאן.
ב. סוגי שטרות - בשטר ראיה ובשטר מכר רגיל צריך "מהיום", אך בשטר שיש בו "הקנאה" באמצעות העדים, לא צריך, כי ברור שזה מהיום כי עושים מעשה קניין היום (כך לרוב הדעות, אך רב פפי - רק כשכתבו הציווי לקנות לפני שכתבו הביצוע, שאז הביצוע בא להדגיש שיהיה מהיום).
ג. היחס בין הפירות לגוף - לר"ל - לקונה (הבן) יש גוף לגמרי, ויכול למוכרו, והקונה ממנו יקבל הפירות מהמוכר הראשון (האב) גם אם הבן ימות לפני האב. לרי"ח - קניין פירות כקניין הגוף, לכן האב עדיין הבעלים העיקרי, ולבן יש רק זכות בגוף שלאחר מות האב תהפוך למפרע לקניין ממש. לכן אם הבן מכר לאחר, ומת לפני אביו, לא מתברר למפרע שהיה שלו (אלא של יורשיו), והמכר שמכר לא כלום, וילך ליורשיו.
ד. למה השמיעו המחלוקת של קניין פירות פעמיים? לר"ל - שלא נחשוב שכאן המוכר (האב) התכוון לשמור לעצמו יותר כוח בגוף. לרי"ח - שלא נחשוב שכאן המוכר (האב) התכוון לתת יותר כוח לקונה (הבן שלו).