• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_135.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קלה

(קלה. אמצע העמוד - קלו. במשנה)
א. אישה שיש חזקה שאין לבעלה ז"ל אחים וגם הבעל אמר כך, אך יש קול שיש עדים במקם רחוק שיודעים שיש, ר' יוסף - לא חוששים (כר' חנינא בשבויה), ופטורה מחליצה, אביי - חוששים (האיסור בשבויה יותר קל, לכן שם לא חששו).
ב. אדם לא נאמן לומר שזה אחינו (אפילו שטוען "ברי"), ושאר האחים (שלא יודעים, ="שמא") יקבלו כרגיל, ורק מי שמעיד יחלוק עמו. רבא - מכאן שברי>שמא. אביי - אין ראיה, כי כאן גם האח המסופק (שהוא התובע) הוא בשמא.
ג. אם האח המסופק נפטר כל האחים יירשו, אך לא מהנכס שהאח המעיד נתן לו. ומה עם שבח שבא מעצמו מהנכס הנ"ל? תיקו.
ד. משנה - מתנת שכיב מרע מיוחדת בזה שהיא גם בע"פ + לאחר מיתת הנותן. אם אדם בכל זאת כתב שטר שיקנה לאחר מיתה (דייתיקי), מניחים שרצה שיחול רק ע"י מסירת השטר, אז אם נפטר ומוצאים את השטר עליו (המקרה במשנה), או שאמר לכתוב ולמסור אך נפטר לפני שהספיקו (המקרה של ר"א, ושרי"ח אישר) - לא יתנו השטר. אך רי"ח מגביל - אם מהניסוח משמע שהשטר רק שטר ראיה, והקניין נעשה בע"פ, אז יתנו.